top of page
hulla%25CC%2581m%2520nagy%2520zo%25CC%25

Játékszabályzat

„Nyerd meg ajándékutalványaink egyikét!” üzenőfali nyereményjáték szabályzata

 

  1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője az MM-CATERING Kft. (székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. , adószám: 13539874-2-02) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező  weboldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek

  • a szervező Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/MischlerCakesPecs)

  • hozzászólás formájában linkelik be a posztban felvetett kérdés alapján a Mischler cakes webshopjából a kedvenc tortájukat, amit szeretnének megnyerni az ünnepi asztalra , amivel

  • minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

 

A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek az MM-Catering Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2020. december 11-én (pénteken) a poszt közzétételétől egészen 2020. december 18. (péntek) 18 óráig tart.

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok a Mischler Cakes Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik lájkolták a posztot és szabályosan válaszoltak kommentben a webshop linkjét elhelyezve, hogy melyik tortát szeretnék megnyerni az ünnepi asztalra. A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A játékosok a hozzászólásukkal és a poszt lájkolásával bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek azok közül a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben lájkolták is a posztot. Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

Összesen 2 db 10.000 HUF értékű vásárlási utalvány, melyet a Mischler Cakes webshopjában lehet levásárolni a https://www.facebook.com/MischlerCakesPecs - oldalon.

A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

Az ajándékutalványokat a kiállítástól számított 1 évig lehet beváltani.

 

A sorsolás időpontja:

2020. december 18. 18:00

A sorsolást az MM-Catering Kft. bonyolítja le a fenti időpontban.

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül a Facebook felületén keresztül, Messenger üzenet formájában értesíti nyereményükről. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A nyereményt az MM-Catering az egyeztette e-mail cimre küldi ki a nyertes számára. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, ebben az esetben a szervező tulajdonában marad.

 

6. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

A játék során az MM-Catering általános adatkezelési szabályai érvényesek. 
Adatkezelési tájékoztató! >>>

MM-Catering Kft.

2020. december 11.

bottom of page