top of page
hulla%25CC%2581m%2520nagy%2520zo%25CC%25

Játékszabályzat

Wedding Friends eseményhez kötődő Instagram nyereményjáték szabályzata

 

  1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője az MM-CATERING Kft. (székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. , adószám: 13539874-2-02) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező  weboldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Facebook/Instagram regisztrációval rendelkeznek 

  • a posztban megjelöltek szerint járnak el: bekövetik a kijelölt 5 db Instagram oldalt és kommentben megjelölik egy ismerősüket

  • minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

 

A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek az MM-Catering Kft. illetve a társszervezők alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2022. november 9-én (szerdán) a poszt közzétételétől egészen 2022. november 19-én 10.00 óráig tart.

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok a szervező Insta oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik bekövették a megjelölt oldalakat és kommentben megjelöltel legalább 1 ismerősüket.

A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

Csak olyan játékos nyerhet, aki minden feltételnek megfelel.
Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

Összesen 5 db nyeremény:

- 1 db 50% kedvezményre jogosító kupon jegyes fotózásra a Gadget Fotó-hoz

- 1 db KozaricsViktorDress egyedi köntös

- 1 db 10.000 FT értékű ajándékutalvány a Mischler Cukrászdába

- 1 db 1 főre szóló 50% kedvezményre jogosító kupon a My Fair Flower-s karácsonyi workshopjaira

- 1 db téli ajtókopogtató a Nászravárva jóvoltából

A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

Az ajándékutalványokat a kiállító által megjelölt határidőig lehet érvényesíteni.

 

A sorsolás időpontja:

2022. november 19. - a Wedding Friends Rendezvényen

A sorsolást a Wedding Friends szervezői bonyolítják le a fenti időpontban.

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül Instagram felületén keresztül, kommentben és  üzenet formájában értesíti nyereményükről. A nyeremények igénybevételéről értesítő  üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, ebben az esetben a szervező tulajdonában marad.

 

6. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Instagram oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

A játék során az MM-Catering általános adatkezelési szabályai érvényesek. 
Adatkezelési tájékoztató! >>>

MM-Catering Kft.

2022. november 9.

bottom of page